Kelly, ervaringsdeskundige Team sam

Maak jij je eigen keuzes?

Sommige mensen kunnen niet zichzelf zijn of hun eigen keuze maken. Daar hebben ze soms hulp bij nodig. En ze hebben vaak meer tijd nodig dan iemand zonder een verstandelijke beperking.

Ik snap ook dat ze het liefst zichzelf willen zijn en zelf hun keuze willen maken. Een eigen mening kunnen geven is ook heel belangrijk. Dat vinden sommige cliënten wel lastig. Daar hebben ze soms ook hulp bij nodig. Het liefst willen ze zelf hun eigen mening kunnen geven.

Mijn eigen keuze

Ik vind het helemaal niet lastig om mezelf te zijn en een keuze te maken. Ik heb een paar keer mijn eigen mening kunnen geven over iets dat ik heel graag wilde. Ik wilde graag meer bij het Stadionteam van FC Twente werken. Toen heb ik dat met iedereen overlegd. Een paar weken later kreeg ik het goede nieuws dat ik meer kon werken bij FC Twente. Ik was toen zo blij dat het gelukt was! Eerst dacht ik: het gaat niet lukken. Doordat het lukte, ben ik sterker geworden. Ik ben heel trots op mezelf.

Wie maakt jouw keuze?

De begeleiding maakt heel vaak de keuzes voor de cliënten. Dat vinden cliënten en de begeleiding dan makkelijk. Ik begrijp ook dat het soms niet anders kan dat de begeleiding beslist voor de cliënt. Maar misschien is het beter dat de cliënt even de tijd krijgt voor het maken van een eigen keuze.